Underhållspris
(Pris EURO - exkl moms)
  1 år 1 år 1 år
[AX008-0005] - SMS Messaging Server - Standard Lic. (incl. Box, Media CD, Shipment) Fri €160.00 €260.00
[AX008-0010] - SMS Messaging Server - Professional Lic. (incl. Box, Media CD, Shipment) Fri €270.00 €440.00

 Klicka här för att se underhållsavtalet.