Underhållspris
(Pris EURO - exkl moms)
  1 år 1 år 1 år
[AX004-0010] - ActiveXperts SMS Component Standard License Fri €110.00 €180.00
[AX004-0020] - ActiveXperts SMS Component Professional License Fri €130.00 €220.00
[AX004-0030] - ActiveXperts SMS Component Distribution License Fri €270.00 €440.00

 Klicka här för att se underhållsavtalet.