ActiveXperts Email Component

ActiveXperts Email Component is een makkelijk te gebruiken programmeer interface naar SMTP- en POP3 e-mail communicatie. Het is perfect geschikt voor situaties waarin e-mails automatisch verstuurd en/of ontvangen moeten worden, bijvoorbeeld vanuit batches, applicaties, web servers, etc.

Welkom scherm
Welkom scherm
Visual Studio .NET project
Visual Studio.NET project
Console Applicatie
Console Applicatie
Web Applicatie
Web Applicatie

ActiveXperts Email Component biedt de volgende functionaliteit:

ActiveXperts Email Component voldoet volledig aan de regels van het SMTP bericht protocol, zoals beschreven in RFC 822. Tevens voldoet het aan de regels van het MIME email berichten protocol zoals beschreven RFC 1521, RFC1522 and RFC 822.

ActiveXperts Email Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

ActiveXperts Email Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

De software ondersteunt (optioneel) een zogenaamde "queue service", hetgeen gebruikt wordt om het versturen van emails te versnellen en om klanten te ondersteunen die geen directe verbinding hebben met een SMTP-server. Deze wachtrij-functie heeft al enkele jaren zijn voordeel bewezen bij grote bedrijven. We hebben een grote hoeveelheid voorbeeldprogramma's voor verschillende ontwikkelomgevingen (zoals VBScript, Visual Studio, Visual Studio .NET, etc). Deze voorbeelden worden gedurende de installatieprocedure naar uw harddisk gekopieerd.


Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Email Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Email Component Samples pagina.

Versturen van een e-mail

Set objSmtpServer     = CreateObject("AxEmail.Smtp")   ' Create SMTP object
Set objSmtpMail      = CreateObject("AxEmail.Message")  ' Create e-mail object 

objSmtpServer.Connect( "smtp.mydomain.com" ) 
Wscript.Echo "Connect, result: " & objSmtpServer.LastError

' Set mail properties
objSmtpMail.FromAddress  = "sender@mydomain.com"         ' Sender's e-mail address
objSmtpMail.FromName   = "ActiveXperts Email Component Demo"  ' Sender's displayname
objSmtpMail.Subject    = "ActiveXperts Email Component Message" ' Subject
objSmtpMail.BodyPlainText = "Hello, world"             ' Body
objSmtpMail.AddTo "recipient1@myrecipients.com", "Recipient 1"   ' Add a recipient
   
objSmtpServer.Send( objSmtpMail )                 ' Send now 
WScript.Echo "Send, result: " & objSmtpServer.LastError
WScript.Echo "Last response: " & objSmtpServer.LastSmtpResponse 
   
objSmtpServer.Disconnect                      ' Finally, disconnect

De 'core' van ActiveXperts Email Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

ActiveXperts Email Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Klik hier here voor meer informatie.


Licenties en Prijzen

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de licentie vormen en prijzen.