ActiveXperts SMS Component

ActiveXperts SMS Component is een ontwikkel tool die het mogelijk maakt SMS functionaliteit toe te voegen aan Windows applicaties. Met ActiveXperts SMS Component, kunnen SMS berichten worden verzonden en ontvangen (inclusief WAP, ringtones, picture berichten) via een:

Met ActiveXperts SMS Component kunnen Pager berichten worden verzonden via een:

Welkom scherm
Welkom scherm
Visual Studio .NET project
Visual Studio.NET project
Console Applicatie
Console Applicatie
Web Applicatie
Web Applicatie

SMS kenmerken:

Pager kenmerken:

Algemene kenmerken:

SMS Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

ActiveXperts SMS Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:


Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts SMS Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online SMS Component Samples pagina.

Verzenden van een SMS bericht via een GSM/GPRS modem

Option Explicit

Dim objGsm, objSmsMessage, objSmsConstants

Set objGsm        = CreateObject ( "AxSms.Gsm" )
Set objSmsMessage    = CreateObject ( "AxSms.Message" )
Set objSmsConstants   = CreateObject ( "AxSms.Constants" )

objGsm.Open "MultiTech GSM MultiModem", "0000" ' Pincode is 0000. 
WScript.Echo "Open Device, result: " & objGsm.LastError

' Message: set all properties
objSmsMessage.Clear
objSmsMessage.ToAddress = "+31612345678"
objSmsMessage.Body    = "Hello, world!"
objSmsMessage.BodyFormat = objSmsConstants.BODYFORMAT_TEXT 

objGsm.SendSms( objSmsMessage ) 
WScript.Echo "Send, result: " & objGsm.LastError

objGsm.Close

Verzenden van een SMS bericht via een SMPP provider

Option Explicit

' Declare objects
Dim objSmpp, objMessage, objSmsConstants, objDeliveryStatus

' Declare Variables
Dim strReference

Dim strServer, nPort, nTimeout, strUsername, strPassword

' Create objects
Set objSmpp       = CreateObject ( "AxSms.Smpp" )
Set objMessage      = CreateObject ( "AxSms.Message" )
Set objSmsConstants   = CreateObject ( "AxSms.Constants" )

' Connect to smpp provider on port 2775, max. 5000msecs before timeout
objSmpp.Connect "smpp.activexperts-labs.com", 2775, 5000
If ( objSmpp.LastError <> 0 ) Then 
 WScript.Sleep 3000
 WScript.Quit
End If 

objSmpp.Bind objSmsConstants.SMPP_BIND_TRANSMITTER, "myaccount", "mypassword, "", 
       objSmsConstants.SMPP_VERSION_34, 0, 0, "", 5000
Wscript.Echo "Binding Smpp Credentials, result: " & objSmpp.LastError
If ( objSmpp.LastError <> 0 ) Then
 objSmpp.Disconnect
 WScript.Quit
End If

' Message: set all properties
objMessage.Clear
objMessage.FromAddress  = "+3161213456789"
objMessage.ToAddress   = "+3161122334455"
objMessage.Body      = "Hello, world!"
objMessage.BodyFormat  = objSmsConstants.BODYFORMAT_TEXT  

objSmpp.SubmitSms ( objMessage )
Wscript.Echo "SubmitSms, result: " & objSmpp.LastError

objSmpp.Unbind
objSmpp.Disconnect

WScript.Echo "Ready."

Distribution

De 'core' van ActiveXperts SMS Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

ActiveXperts SMS Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Klik hier for meer informatie.


Licenties en Prijzen

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de licentie vormen en prijzen.