ActiveXperts Serial Port Component

Het toevoegen van seriële communicatie mogelijkheden aan applicaties is niet eenvoudig. Hiervoor is gespecialiseerde kennis nodig, die niet altijd aanwezig is bij software ontwikkelaars. Visual Basic en Visual C++ programmatuur vertrouwen daarom al jaren op de door ActiveXperts ontwikkelde "ActiveXperts Serial Port Component Serial Port" component. En in de laatste jaren zijn daar de C# en VB .NET ontwikkelaars bijgekomen.

Welkom scherm
Welkom scherm
Visual Studio .NET project
Visual Studio.NET project
Console Applicationt
Console Applicatie
Graph
Web Applicatie

ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component dat zorg draagt voor een eenvoudig script-interface voor seriële, asynchrone communicatie via een seriële poort. ActiveXperts Serial Port Component kan de aansturing verzorgen van een ISDN-modem, USB seriële apparaten, weegbruggen, scanners, camera's en elk ander apparaat met een seriële interface.

Gebruik ActiveXperts Serial Port Component voor verschillende doeleinden:

ActiveXperts Serial Port Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

ActiveXperts Serial Port Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

ActiveXperts Serial Port Component heeft de volgende kenmerken:


Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Serial Port Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Serial Port Component Samples pagina.

Initialisatie van een modem via een directe COM poort

Set objComport = CreateObject("AxSerial.Comport") ' Create a new Comport instance

objComport.Device = "COM1"            ' Use a COM port (no Windows Device Driver)   
objComport.BaudRate = 56000           ' Set baudrate (default value: 9600) 
objComport.HardwareFlowControl = True      ' Set Hardware Flow Control (default: True)
objComport.SoftwareFlowControl = False      ' Set Software Flow Control (default: True)
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" ) ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read response

objComport.Close                 ' Close the port

Initialisatie van een modem via een Windows Telephony Driver

Set objComport = CreateObject( "AxSerial.Comport" ) ' Create a new Comport instance
objComport.Device = "Standard 9600 bps Modem" ' Use Standard 9600 bps Telephony driver   
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" )         ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read the response

objComport.Close                 ' Close the port

Distributie

ActiveXperts Serial Port Component gaat uit van de "Microsoft serial device drivers" en maakt gebruikt van deze drivers. De Microsoft-drivers worden niet vervangen en er worden geen extra seriële drivers geïnstalleerd. De installatie van ActiveXperts Serial Port Component houdt uw systeem schoon!

De 'core' van ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

ActiveXperts Serial Port Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Klik hier here voor meer informatie.


Licenties en Prijzen

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de licentie vormen en prijzen.